Get Adobe Flash player

Algemene voorwaarden met betrekking tot alle behandelingen zijn conform de richtlijnen van BATC.

1. De BATC zorgverlener informeert de cliënt over de juiste tarieven.

2. Na elk consult c.q. behandeling dient er een rekening te worden gepresenteerd.

3. De BATC zorgverlener kan bij niet nakomen van de afspraak door de cliënt een rekening declareren, behalve als annulering langer dan 24 uur voor de betreffende afspraak heeft plaatsgevonden.

4. Zorgverlener bewaart een kopie van iedere rekening.

5. In principe dient er met alle wettelijke betaalmiddelen te kunnen worden betaald, maar contant of per PIN geniet de voorkeur.

6. BATC zorgverleners die voldoen aan de HBO/Plato norm zijn in principe niet BTW-plichtig voor natuurgeneeskundige behandelingen. Tarieven voor (bedrijfs) coaching zijn inclusief 21 % BTW.

Zie verder ook hieronder de tekst behandelovereenkomst die tijdens het eerste consult wordt afgesloten:
https://auroravoorwelzijn.nl/bestanden/Behandelovereenkomst_aurora.pdf


Cursussen

Betaling van de cursus of workshop geschiedt in principe op de girorekening van Aurora voor welzijn & persoonlijke ontwikkeling, NL28 INGB 06890751097 t.a.v. A.M. Clavaux te Poortugaal

Kosteloos afzeggen van de cursus kan tot maximaal 1 week van te voren. Daarna zal 50 % van de van de kosten in rekening gebracht worden. Bij afzegging, zonder geldige reden en minder dan 1 dag van te voren, worden de totale kosten berekend

Copyright © 2023 by Aurora voor Welzijn.

All Rights Reserved.